Ắc quy cho UPS

 • Ắc quy Vision 12V-150Ah 6FM150D-X

  Ắc quy Vision 12V-150Ah 6FM150D-X

  0 out of 5

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Vison

  Chứng nhận an toàn thiết bị điện

  Thời gian bảo hành: 9 tháng

  Bấm số liền tay nhận ngay ưu đãi:   0989.649.683 

 • Ắc quy Vision 12V-120Ah 6FM120E-X

  Ắc quy Vision 12V-120Ah 6FM120E-X

  0 out of 5

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Vison

  Chứng nhận an toàn thiết bị điện

  Thời gian bảo hành: 9 tháng

  Bấm số liền tay nhận ngay ưu đãi:   0989.649.683 

 • Ắc quy Vision 12V-100Ah 6FM100E-X

  Ắc quy Vision 12V-100Ah 6FM100E-X

  0 out of 5

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Vison

  Chứng nhận an toàn thiết bị điện

  Thời gian bảo hành: 9 tháng

  Bấm số liền tay nhận ngay ưu đãi:   0989.649.683 

 • Ắc quy Vision 12V-80Ah 6FM80-X

  Ắc quy Vision 12V-80Ah 6FM80-X

  0 out of 5

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Vison

  Chứng nhận an toàn thiết bị điện

  Thời gian bảo hành: 9 tháng

  Bấm số liền tay nhận ngay ưu đãi:   0989.649.683 

 • Ắc quy Vision 12V-75Ah 6FM75-X

  Ắc quy Vision 12V-75Ah 6FM75-X

  0 out of 5

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Vison

  Chứng nhận an toàn thiết bị điện

  Thời gian bảo hành: 9 tháng

  Bấm số liền tay nhận ngay ưu đãi:   0989.649.683 

 • Ắc quy Vision 12V-55Ah 6FM55-X

  Ắc quy Vision 12V-55Ah 6FM55-X

  0 out of 5

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Vison

  Chứng nhận an toàn thiết bị điện

  Thời gian bảo hành: 9 tháng

  Bấm số liền tay nhận ngay ưu đãi:   0989.649.683 

 • Ắc quy Vision 12V-40Ah 6FM40-X

  Ắc quy Vision 12V-40Ah 6FM40-X

  0 out of 5

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Vison

  Chứng nhận an toàn thiết bị điện

  Thời gian bảo hành: 9 tháng

  Bấm số liền tay nhận ngay ưu đãi:   0989.649.683 

 • keyword Ắc quy Vision 12V-40Ah 6FM40-X

  Ắc quy Vision 12V-45Ah 6FM45-X

  0 out of 5

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Vison

  Chứng nhận an toàn thiết bị điện

  Thời gian bảo hành: 9 tháng

  Bấm số liền tay nhận ngay ưu đãi:   0989.649.683 

 • Ắc quy Vision 12V-33Ah 6FM33-X

  Ắc quy Vision 12V-33Ah 6FM33-X

  0 out of 5

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Vison

  Chứng nhận an toàn thiết bị điện

  Thời gian bảo hành: 9 tháng

  Bấm số liền tay nhận ngay ưu đãi:   0989.649.683 

 • Ắc quy Vision 12V-24Ah 6FM24X

  Ắc quy Vision 12V-24Ah 6FM24X

  0 out of 5

  Xuất xứ :  Việt Nam

  Nhà sản xuất: Vison

  Chứng nhận an toàn thiết bị điện

  Thời gian bảo hành: 9 tháng

  Bấm số liền tay nhận ngay ưu đãi:   0989.649.683 

 • Ắc quy Vision 12V-17Ah CP12170

  Ắc quy Vision 12V-17Ah CP12170

  0 out of 5

  – Xuất xứ: Hãng Vision – Việt Nam

  – Thời gian bảo hành: 9 tháng

  – Chứng nhận an toàn thiết bị điện

  – Được IATA và FAA chứng nhận là “sản phẩm có độ an toàn”

  – Tiêu chuẩn BS 6290 Pt4, DIN 43534, IEC 896-2, Eurobat

  Bấm số liền tay nhận ngay ưu đãi:   0989.649.683 

 • Ắc quy Vision 12V-12Ah CP12120

  Ắc quy Vision 12V-12Ah CP12120

  0 out of 5

  – Xuất xứ: Hãng Vision – Việt Nam

  – Thời gian bảo hành: 9 tháng

  – Chứng nhận an toàn thiết bị điện

  – Được IATA và FAA chứng nhận là “sản phẩm có độ an toàn”

  – Tiêu chuẩn BS 6290 Pt4, DIN 43534, IEC 896-2, Eurobat

  Bấm số liền tay nhận ngay ưu đãi:   0989.649.683