Tag Archives: bộ lưu điện dự phòng

Daikon bật mí bộ lưu điện dự phòng cho nhà máy

Sử dụng bộ lưu điện dự phòng cho nhà máy

Tại các nhà máy, việc hoạt động diễn ra gần hư 24/24. Các sự cố điện hàng loạt cũng diễn ra vô cùng nhiều. Ví dụ như nguồn điện lúc mạnh, lúc chậm, mất điện đột ngột… Điều này gây ra nhiều tổn thất nặng nề cho nhà mái sản xuất. Câu hỏi đặt ra […]