Tag Archives: ups upset 10 kva

UPS UPSET 10 kVA tại thủy điện SêSan 3A

Lắp đặt UPS UPSET 10 kVA tại thủy điện Sê San 3A

Nhà máy thủy điện Sê San 3A gồm 2 tổ máy với công suất 108MW. Công trình được khởi công vào cuối năm 2003.  Tại xã Yakhai huyện Yagrai tỉnh Gia Lai. Tại Công ty thủy điện Sê San, Daikon đã lắp đặt bộ lưu điện UPS UPSET 10 kVA với chức năng bảo vệ […]