Tuổi thọ ắc quy UPS phụ thuộc vào những yếu tố nào?