UPS lưu điện lâu hơn bằng cách mở rộng khối ắc quy