Acquy Vision phù hợp cho các loại bộ lưu điện UPS Online, bộ năng lượng mặt trời

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà sản xuất: Vison

Chứng nhận an toàn thiết bị điện

Thời gian bảo hành: 12 tháng