Những rủi ro tiềm ẩn do nguồn điện không ổn định và giải pháp